Alvorlig eller behandlingsresistent depresjon: Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Populasjon: Ungdommer vurdert som å ha behandlingsresistent depresjon hvorav noen også hadde psykotisk depresjon
Intervensjon: Elektrokonvulsiv behandling
Sammenligning: Ingen
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon- primær depresjonsdiagnose- etter endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (43 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
60% av pasientene
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for høy systematiske skjevheter 2. Nedgradert fordi dokumentasjonsgrunnlaget kun består av små observasjonsstudier uten kontroll.
Utfall
Respons
Studier (antall personer)
6 studier (128 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
62 til 100% av pasientene
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for høy systematiske skjevheter. 2. Nedgradert fordi dokumentasjonsgrunnlaget kun består av små observasjonsstudier uten kontroll.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert