Alvorlig depresjon: transkraniell magentisk stimulering (rTMS) sammenliknet med placebo eller ingen sammenlikning

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 18 år vurdert som å ha alvorlig eller behandlingsresistent depresjon (hvorav noen også hadde andre psykiske lidelser som Tourettes)
Intervensjon: Transkraniell magentisk stimulering (rTMS)
Sammenligning: Placebo eller ingen sammenlikning
Basert på: Donaldson 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon- tidspunkt for oppfølging ukjent, antakelig rett etter endt behandling
Studier (antall personer)
7 studier (56 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Reduksjon i symptomer hos enkelte eller alle deltakere i 6 av 7 studier
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for høy systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av design. Sju studier som hadde blandete observasjonsdesign. 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere.
Utfall
Symptomer depresjon- tidspunkt for oppfølging 3 år etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (8 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Reduksjon i symptomer var opprettholdt og tilsvarende som måling gjort rett etter behandling
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for høy systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 4. Nedgradert på grunn av design.
Utfall
Funksjon (Clinical Global Impression Scale)- tidspunkt for oppfølging ukjent, antakelig rett etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (8 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Rapportert som statistisk signifikant bedring. Tall ikke rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for høy systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 4. Nedgradert på grunn av design.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
7 studier (56 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Pasienter i 5 av 7 studier rapporterte bivirkninger som spenningshodepine, ubehag knyttet til hodebunn, søvnighet og hypomani
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for høy systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av design. Sju studier som hadde blandete observasjonsdesign. 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere.