Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Arnberg 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil desember 2013
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn mellom 8 og 12 år vurdert som å ha depresjonssymptomer
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Socialstyrelsen 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Bailey 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2016
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 12 og 25 år diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Årsak for eksklusjon
Personer med en annen psykisk lidelse som primærdiagnose
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
februar 2018
Kommentar
ID
Brown 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2011
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 5 og 19 år - ingen diagnostisert med psykisk lidelse
Årsak for eksklusjon
Oveflødig - dekket av Bailey 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Calati 2011
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2011
Tiltak
Kombinasjonsbehandling (antidepressiva + kognitiv atferdsterapi)
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med en psykisk lidelse og behandlet med antidepressiva
Årsak for eksklusjon
Overflødig - omtalt som en del av Socialstyrelsen 2016 og Dalsbø 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Carter 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2014
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 13 og 17 år, med og uten depresjonsdiagnose
Årsak for eksklusjon
Oveflødig - dekket av Bailey 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Brunwasser 2016
Søkedato
?
Tiltak
Spesifikke forebyggingsprogrammer mot depresjon
Populasjon
Barn og ungdom
Årsak for eksklusjon
Oppfyller ikke kriteriene til systematisk oversikt pga de kun har søkt i en base
Type
AMSTAR
-
Søkedato i Håndboka
01.11.19
Kommentar
ID
Cox 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2014
Tiltak
Psykoterapi og/eller medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig - omtalt som en del av Socialstyrelsen 2016 og Dalsbø 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Bellon 2015
Søkedato
Februar 2014
Tiltak
Psykologisk terapi og pasientundervisning sammenliknet med vanlig oppfølging, venteliste eller ingen tiltak
Populasjon
Barn, unge og voksne (fødselsdepresjon) med eller uten symptomer på psykisk lidelse
Årsak for eksklusjon
Oversikt over oversikter, og for gammelt søk
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
01.11.19
Kommentar
ID
Crowe 2017
Søkedato
Noe usikkert - antakelig artikler publisert fra 1998 opptil 2017
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med angstlidelse, depresjon, tvangslidelse, PSTD (analysen gruppert etter tilstand)
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av svensk retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Devenishi 2016
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Forebyggende og behandlende tiltak rettet mot depresjon
Populasjon
Ungdom mellom 11 og 19 år
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Díaz-Caneja 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2012
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med en psykisk lidelse og som bruker medikamentell behandling
Årsak for eksklusjon
Ikke relevant - ikke effekt av tiltak
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Zoonen 2014
Søkedato
Artikler publisert mellom 1966 og mars 2012
Tiltak
Forebyggende psykologisk behandling og opplæring: kognitiv atferdsterapi og inter-personlig sammenliknet med annen eller ingen behandling
Populasjon
Barn og unge uten psykisk lidelse
Årsak for eksklusjon
For gammelt søk
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
01.11.19
Kommentar
ID
Erford 2011
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2008
Tiltak
Veiledning og psykoterapi
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av den svenske retningslinjen
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Hetrick 2015
Søkedato
Artikler publisert før august 2010
Tiltak
Forebyggende psykologisk eller opplærende tiltak: kognitiv atferdsterapi og inter-personlig sammenliknet med ingen eller annen behandling
Populasjon
Barn og unge mellom fem og 19 år
Årsak for eksklusjon
Gammelt søk og er dekket av Hetrick 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
01.11.19
Kommentar
ID
Forti-Buratti 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2014
Tiltak
Psykologisk behandling
Populasjon
Barn og unge under 12 år diagnostisert med en depressiv lidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Socialstyrelsen 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Giske 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil 4. februar 2010
Tiltak
Fysisk trening
Populasjon
Voksne over 18 diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Omtaler ikke barn og unge
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Conejo-Ceron 2017
Søkedato
Mai 2016
Tiltak
Forebyggingsprogrammer mot depresjon
Populasjon
Alle
Årsak for eksklusjon
Kun en studie på barn/unge og den er allerede dekket
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.11.19
Kommentar
ID
Hetrick 2011
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2015
Tiltak
Medikamentell behandling og kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 18 år vurdert til å ha behandlingsresistent depresjonsdiagnose
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Hetrick 2012 og Socialstyrelsen 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Meister 2018
Søkedato
Artikler publisert før 5. september 2017
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år med primær diagnose MDD
Årsak for eksklusjon
På bakgrunn av ikke relevant analyse.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6/11
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Qin 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1970 opptil 2013
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge med symptomer på depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Cipriani 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Pu 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2016
Tiltak
Interpersonlig terapi
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Erstattet av Mychailyszyn 2018
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
feb. 2018
Kommentar
ID
Radovic 2017
Søkedato
Artikler publisert fra 1982 opptil januar 2015
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 12 og 18 år (gjennomsnittsalder) diagnostisert med depressiv lidelse eller symptomer på depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Singh 2014
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Kombinasjonsbehandling
Populasjon
Barn og unge mellom 8 og 21 år diagnostisert med en alvorlig depressiv lidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Dalsbø 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Stevanovic 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2013
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en angstlidelse eller en depressiv lidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Hetrick 2012
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sunhedsstyrelsen 2016
Søkedato
Uklart - retningslinjen er publisert i mai 2016
Tiltak
Ikke-medikamentell behandling
Populasjon
Voksne diagnostisert med unipolar depresjon
Årsak for eksklusjon
Omtaler ikke barn og unge
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sundhedsstyrelsen 2017
Søkedato
Uklart - retningslinjen er publisert i mai 2017
Tiltak
Alle
Populasjon
Voksne med depresjon
Årsak for eksklusjon
Omtaler ikke barn og unge
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Xu 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1970 opptil januar 2015
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 12 og 18 år diagnostisert med en alvorlig depressiv lidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Hetrick 2012
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Keles 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2017
Tiltak
Gruppebasert kognitiv atferdsterapi sammenlignet med ingen behandling, venteliste, CBT, Interpersonal terapi og biblioterapi
Populasjon
Ungdom mellom 13 og 18 år diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig ingen nye primærartikler utover Socialstyrelsen 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Socialstyrelsen 2019
Søkedato
-
Tiltak
-
Populasjon
-
Årsak for eksklusjon
Ikke relevant- ikke effekt av tiltak-ekskludert
Lenke
Type
Kunnskapsgrunnlag
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Eckshtain 2019
Søkedato
01.04.19
Tiltak
Psykoterapi (mest CBT)
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 18 år med depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Zhou 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2014
Tiltak
Psykologiske og medikamentelle tiltak
Populasjon
Barn og unge under 18 år vurdert som å ha behandlingsresistent depressiv lidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av nyere publikasjoner
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Thabrew 2018
Søkedato
August 2019
Tiltak
Individuell og gruppe-basert psykologisk behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år med fysiske utfordringer og samtidig depresjon og angst
Årsak for eksklusjon
Feil målgruppe
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Liu 2019
Søkedato
Juni 2019
Tiltak
Prebiotics and probiotics mot depresjon og angst
Populasjon
Voksne
Årsak for eksklusjon
Voksen populasjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Da Silva 2020
Søkedato
September 2019
Tiltak
Zinc kosttilskudd
Populasjon
Voksne og barn
Årsak for eksklusjon
Kun 1 studie med barn og unge og mangelfull rapportering
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
sept. 2020
Kommentar
ID
Wright 2020
Søkedato
Ikke oppgitt
Tiltak
Psykologiske tiltak (KAT, FBT og IPT)
Populasjon
Barn og unge til og med 18 år diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Ekskludert basert på tema
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Davaasambuu 2020
Søkedato
Juni 2018
Tiltak
Psykologiske tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 10-19 år diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Ekskluderes på grunn av behandlingssetting
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
mars 2020
Kommentar
ID
Gee 2020
Søkedato
April 2019
Tiltak
Indikerte skolebaserte tiltak (stort sett kognitiv atferdsterapi, også ACT)
Populasjon
Barn og unge mellom 10-19 år med symptomer på depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig overlapp med Hetrick og Ssegonja
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
april 2020
Kommentar
ID
Wegner 2020
Søkedato
Desember 2019
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge under 21 år diagnostisert med depresjon eller med symptomer på depresjon
Årsak for eksklusjon
Oversikt over oversikter
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
april 2020
Kommentar
ID
Hu 2020
Søkedato
Juli 2018
Tiltak
Treningsintervensjoner
Populasjon
Barn, ungdom og voksne med symptomer på depresjon
Årsak for eksklusjon
Oversikt over oversikter
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
august 2020
Kommentar