Valproat sammenliknet med risperidon, del 2

Populasjon: Barn og unge mellom 3 og 15 år med bipolar diagnose 1, med mani eller i mikset episode
Intervensjon: Valproat
Sammenligning: Risperidon
Basert på: Jochim, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Sinnesutbrudd Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
6 av 21
Effektestimater
3 av 18 Odds ratio 2 (95% KI 0,42 til 9,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Utslett Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
13 av 100
Effektestimater
6 av 89 Odds ratio 2,07 (95% KI 0,75 til 5,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Tristhet Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3 av 21
Effektestimater
4 av 18 Odds ratio 0,58 (95% KI 0,11 til 3,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Tretthet Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
34 av 100
Effektestimater
45 av 89 Odds ratio 0,5 (95% KI 0,28 til 0,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Oppkast Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
11 av 100
Effektestimater
7 av 89 Odds ratio 1,45 (95% KI 0,54 til 3,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Vektøkning Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
71 av 100
Effektestimater
85 av 89 Odds ratio 0,12 (95% KI 0,04 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Vekttap Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
29 av 100
Effektestimater
9 av 89 Odds ratio 3,63 (95% KI 1,61 til 8,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Frafall grunnet uønskede effekter Målt etter studien
Studier (antall personer)
2 studier (236 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 av 125
Effektestimater
3 av 111 Odds ratio 1,39 (95% KI 0,35 til 5,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall
Utfall
Frafall uansett årsak Målt etter studien
Studier (antall personer)
2 studier (236 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
31 av 125
Effektestimater
16 av 111 Odds ratio 1,96 (95% KI 1,0 til 3,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall