Valproat sammenliknet med topiramat

Populasjon: Barn og unge, gjennomsnittsalder 11 til 18 år, diagnostisert med bipolar lidelse 1 og i manisk eller mikset periode
Intervensjon: Valproat
Sammenligning: Topiramat
Basert på: Jochim, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Endring i symptomers alvorlighet Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
2 studier (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,41 i favør av valproat (95% KI -1,16 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Synsforstyrrelser Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 71
Effektestimater
2 av 71 Odds ratio 0,19 (95% KI 0,01 til 4,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Svimmelhet Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
26 av 71
Effektestimater
26 av 71 Odds ratio 1 (95% KI 0,51 til 1,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Tretthet Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
10 av 71
Effektestimater
23 av 71 Odds ratio 0,34 (95% KI 0,15 til 0,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Hårtap Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
2 av 71
Effektestimater
2 av 71 Odds ratio 1 (95% KI 0,14 til 7,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Hodepine Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
4 av 71
Effektestimater
6 av 71 Odds ratio 0,65 (95% KI 0,17 til 2,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Muskelsvekkelse Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
16 av 71
Effektestimater
8 av 71 Odds ratio 2,29 (95% KI 0,91 til 5,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Kvalme Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
9 av 71
Effektestimater
19 av 71 Odds ratio 0,4 (95% KI 0,17 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Parestesi (brennende eller prikkende fornemmelse i hendene) Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
22 av 71
Effektestimater
17 av 71 Odds ratio 1,43 (95% KI 0,68 til 2,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Språkproblemer Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
4 av 71
Effektestimater
4 av 71 Odds ratio 1 (95% KI 0,24 til 4,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Skjelvinger Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
20 av 71
Effektestimater
14 av 71 Odds ratio 1,6 (95% KI 0,73 til 3,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall alle årsaker Målt etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 15
Effektestimater
1 av 15 Odds ratio 0,31 (95% KI 0,01 til 8,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall bivirkninger Målt etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 15
Effektestimater
1 av 15 Odds ratio 0,31 (95% KI 0,01 til 8,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.