Valproat sammenliknet med risperidon

Populasjon: Populasjon: Barn og unge mellom 3 og 15 år med bipolar diagnose 1, med mani eller i mikset episode
Intervensjon: Valproat
Sammenligning: Risperidon
Basert på: Jochim, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Behandlingsrespons Oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 studie (197 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
24 av 104
Effektestimater
61 av 93 Odds ratio 0,16 (95% KI 0,08 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Endring i symptomenes alvorlighetsgrad Oppfølging 5-12 uker
Studier (antall personer)
2 studier (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,01 (95% KI 0,74 til 1,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Funksjon Oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
11 av 21
Effektestimater
16 av 18 Odds ratio 0,14 (95% KI 0,03 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Magesmerter Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
2 studier (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
27 av 121
Effektestimater
0 av 107 Odds ratio 14,49 (95% KI 0,54 til 389,63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall
Utfall
Økning appetitt Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
21 av 100
Effektestimater
68 av 89 Odds ratio 0,08 (95% KI 0,04 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Tørr munn Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
19 av 100
Effektestimater
31 av 89 Odds ratio 0,44 (95% KI 0,23 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Sengevæting Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
2 studier (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
20 av 121
Effektestimater
2 av 107 Odds ratio 2,74 (95% KI 0,01 til 829,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 4. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Opprømthet Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
2 av 21
Effektestimater
0 av 18 Odds ratio 4,74 (95% KI 0,21 til 105,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Feber Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
9 av 100
Effektestimater
9 av 89 Odds ratio 0,88 (95% KI 0,33 til 2,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Hyppig urinering Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
14 av 100
Effektestimater
6 av 89 Odds ratio 2,25 (95% KI 0,83 til 6,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Hodepine Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 21
Effektestimater
5 av 18 Odds ratio 0,06 (95% KI 0,01 til 1,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Initial søvnløshet Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 21
Effektestimater
1 av 18 Odds ratio 0,27 (95% KI 0,01 til 7,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Irritabilitet Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 21
Effektestimater
2 av 18 Odds ratio 0,15 (95% KI 0,01 til 3,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Tett nese Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
2 studier (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
28 av 121
Effektestimater
20 av 107 Odds ratio 1,38 (95% KI 0,72 til 2,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Kvalme Tidspunkt for oppfølging ukjent, trolig rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (189 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
23 av 100
Effektestimater
15 av 89 Odds ratio 1,47 (95% KI 0,71 til 3,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere).