Psykoedukativ psykoterapi i enkelt- eller flerfamiliegrupper kombinert med vanlig oppfølging sammenliknet med venteliste og/eller vanlig oppfølging

Populasjon: Barn mellom 8 og 12 år diagnostisert med bipolar lidelse, ADHD og/eller depressiv lidelse
Intervensjon: Psykoedukativ psykoterapi i enkelt- eller flerfamiliegrupper kombinert med vanlig oppfølging
Sammenligning: Venteliste og/eller vanlig oppfølging
Basert på: Fristad 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer (Mood Severity Index, MSI) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: Cohens d 0,45 (rapportert som statistisk signifikant endring over tid, men ikke statistisk signifikant mer endring enn i kontrollgruppen)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Symptomer (Mood Severity Index, MSI) – tidspunkt for oppfølging 1 år
Studier (antall personer)
2 studier (185 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: Cohens d 0,60 (rapportert som statistisk signifikant endring over tid, men ikke statistisk signifikant mer endring enn i kontrollgruppen); Studie 2: Cohens d 0,53 6,48 poeng lavere på MSI I intervensjon sammenliknet med kontroll
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Symptomer (Mood Severity Index, MSI) - tidspunkt for oppfølging 2 år
Studier (antall personer)
1 studie (165 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3,50 poeng lavere på MSI hver 6. måned
Effektestimater
3,24 poeng lavere på MSI hver 6. måned; 0,26 poeng forskjell
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Foreldres kunnskap om stemningslidelser
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,60 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert