Litium sammenliknet med karbamazepin

Populasjon: Barn og unge med bipolar 1 eller 2 i en mikset eller manisk episode- median alder 11,4 år
Intervensjon: Litium 
Sammenligning: Karbamazepin
Basert på: McKnight 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Respons Endring fra baseline til etter studieslutt
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,04 (-0,73 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Respons <50% endring på YMRS Målt etter studieslutt
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 av 13
Effektestimater
5 av 13 Odds ratio 1,00 (95% KI 0,21 til 4,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Sykdomsalvorlighet Målt på Clinical Global Impression – Severity scale (CGI-S) skåre på 1 eller 2 ved studieslutt
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
4 av 13
Effektestimater
6 av 13 Odds ratio 1,93 (95% KI 0,39 til 9,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Kvalme Tidspunkt for måling ikke oppgitt
Studier (antall personer)
1 studie (27 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
6 av 13
Effektestimater
3 av 14 Odds ratio 0,32 (95% KI 0,06 til 1,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Tretthet Tidspunkt for måling ikke oppgitt
Studier (antall personer)
1 studie (27 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
2 av 13
Effektestimater
0 av 14 Odds ratio 0,16 (95% KI 0,01 til 3,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Utslett Tidspunkt for måling ikke oppgitt
Studier (antall personer)
1 studie (27 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 av 13
Effektestimater
0 av 14 Odds ratio 0,29 (95% KI 0,01 til 7,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Svimmelhet Tidspunkt for måling ikke oppgitt
Studier (antall personer)
1 studie (27 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 av 13
Effektestimater
0 av 14 Odds ratio 0,29 (95% KI 0,01 til 7,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Økt appetitt Tidspunkt for måling ikke oppgitt
Studier (antall personer)
1 studie (27 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 13
Effektestimater
2 av 14 Odds ratio 5,40 (95% KI 0,24 til 123,81)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Hyppig urinering Tidspunkt for måling ikke oppgitt
Studier (antall personer)
1 studie (27 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 13
Effektestimater
1 av 14 Odds ratio 3,00 (95% KI 0,11 til 80,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Diaré Tidspunkt for måling ikke oppgitt
Studier (antall personer)
1 studie (27 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 13
Effektestimater
1 av 14 Odds ratio 3,00 (95% KI 0,11 til 80,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevhet. 2 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få hendelser/deltakere). 3 Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie).