Litium sammenliknet med valproat

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 17 år diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Litium
Sammenligning: Valproat
Basert på: Diaz-Caneja 2014. McKnight 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Median antall uker til tilbakefall – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
16 uker (SD 8)
Effektestimater
16,3 uker (SD 8,24); gjennomsnittlig forskjell 0,3 uker lenger før tilbakefall
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Andel som får tilbakefall – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
66,7 %
Effektestimater
60 %; 6,7 % færre som får tilbakefall (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangler mål på usikkerhet.
Utfall
Frafall – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
23,3 %
Effektestimater
30 %; 6,7 % høyere frafall (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangler mål på usikkerhet.
Utfall
Respons Målt rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (190 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
24 av 100
Effektestimater
32 av 90 Odds ratio 1,75 (95% KI 0,93 til 3,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Totalt antall som trakk seg fra studien Målt rett etter studien
Studier (antall personer)
1 studie (190 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
26 av 100
Effektestimater
29 av 90 Odds ratio 1,35 (95% KI 0,72 til 2.54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Hodepine– tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (181 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
15 av 97
Effektestimater
29 av 84 Odds ratio 2,88 (95% KI 1,42 til 5,87)]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Tretthet– tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (173 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
45 av 89
Effektestimater
22 av 84 Odds ratio 0,35 (95% KI 0,18 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Skjelvinger– tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (181 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 av 97
Effektestimater
7 av 84 Odds ratio 18,87 (95% KI 1,06, 335,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Diare– tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (181 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
17 av 97
Effektestimater
9 av 84 0,56 (95% KI 0,24 til 1,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Kvalme– tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (181 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
23 av 97
Effektestimater
30 av 84 1,79 (95% KI 0,94 til 3,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).