Kvetiapin sammenliknet med valproat

Populasjon: Barn og unge, gjennomsnittsalder 15 år, diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Kvetiapin
Sammenligning: Valproat
Basert på: NICE 2014 og Atkin 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Manisymptomer (klinisk vurdert; målt med YMRS) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
SMD -0,54 (95% KI -1,1 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. nedgradert -1 på grunn av rapporteringsskjevheter.
Utfall
Respons (50 % reduksjon i YMRS-skårer) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7 av 25
Effektestimater
15 av 25; 319 flere av 1000 (fra minst 17 til 935); RR 2,14 (95% KI 1,06 til 4,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. nedgradert -1 på grunn av rapporteringsskjevheter.
Utfall
Frafall (uansett årsak) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
6 av 25
Effektestimater
6 av 25; (0 færre av 1000 (fra minst 151 til 403 flere); RR 1 (95% KI 0,37 til 2,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. nedgradert -1 på grunn av rapporteringsskjevheter.
Utfall
Frafall (på grunn av uønskede effekter) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 av 25
Effektestimater
0 av 25; (27 færre av 1000, fra 40 færre til 272 flere); RR 0,33 (95% KI 0,01 til 7,81)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. nedgradert -1 på grunn av rapporteringsskjevheter.
Utfall
Depressive symptomer (CDRS) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Før tiltak: gjennomsnittlig 58 (SD 15); ved endt behandling gjennomsnittlig 36 (SD 13)
Effektestimater
Før tiltak: gjennomsnittlig 53 (SD 17); ved endt behandling: gjennomsnittlig 32 (SD 15); rapportert som ikke statistisk signifikant forskjell mellom gruppene
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. nedgradert -1 på grunn av rapporteringsskjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert