Kombinasjonsbehandling som vedlikeholdsbehandling (valproat + litium) sammenliknet med enten valproat eller litium

Populasjon: Ungdom gjennomsnittsalder fra 12 til 16 år med bipolar lidelse
Intervensjon: valproat og litium
Sammenligning: valproat eller litium
Basert på: Amerio 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tid før tilbakefall til en stemningslidelse. Sammenlikningsgruppa fikk valproat. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,57 (95 % KI  0,40 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tid før tilbakefall til en depresjons-episode. Sammenlikningsgruppa fikk valproat. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR   0,70 (95 % KI  0,46 til 1,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tid før tilbakefall av manisk episode. Sammenlikningsgruppa fikk valproat. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,70 (95 % KI  0,46 til 1,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tid før behandling med nytt legemiddel. Sammenlikningsgruppa fikk valproat. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,57 (95 % KI  0,40 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tid til sykehusinnleggelse. Sammenlikningsgruppa fikk valproat. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,51 (95 % KI  0,27 til 0,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tid til behandling opphørte. Sammenlikningsgruppa fikk valproat. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 1,01 (95 % KI  0,67 til 1,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 
Utfall
Tid til tilbakefall av stemningslidelse. Sammenlikninsgruppa fikk litium. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,80 (95 % KI  0,57 til 1,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 
Utfall
Tid til tilbakefall av depresjons-episode. Sammenlikninsgruppa fikk litium. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 1,06 (95 % KI  0,67 til 1,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 
Utfall
Tid til tilbakefall av manisk episode. Sammenlikninsgruppa fikk litium. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,66 (95 % KI  0,41 til 1,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tid til ny sykehusinnleggelse. Sammenlikninsgruppa fikk litium. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,72 (95 % KI  0,38 til 1,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tid til behandling opphørte. Sammenlikninsgruppa fikk litium. Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,89 (95 % KI  0,60 til 1,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 
Utfall
Tid til behandling med nytt legemiddel Sammenlikninsgruppa fikk litium Oppfølgingstid 24 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
HR 0,80 (95 % KI  0,56 til 1,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)