Kombinasjonsbehandling (litium + risperidon) sammenliknet med annen kombinasjonsbehandling (valproat + risperidon)

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 18 år diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (litium + risperidon)
Sammenligning: Annen kombinasjonsbehandling (valproat + risperidon)
Basert på: Diaz-Caneja 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Manisymptomer (YMRS) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-22 endring over tid
Effektestimater
-23,53 endring i poengskår over tid; gjennomsnittlig forskjell i endringsskår 1,53 (rapportert som ikke statistisk signifikant, mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på uklar risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert -1 på grunn av ikke oppgitt mål på usikkerhet.
Utfall
Respons (minst 50 % minking i manisymptomer) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
80 %
Effektestimater
82,4 %; 2,4 % flere som opplever respons (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på uklar risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert -1 på grunn av ikke oppgitt mål på usikkerhet.
Utfall
Frafall – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 %
Effektestimater
41,2 %; 41,2 % større frafall (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på uklar risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert -1 på grunn av ikke oppgitt mål på usikkerhet.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert