Kombinasjonsbehandling (individuell kognitiv atferdsterapi + medikamentell behandling) sammenliknet med medikamentell behandling alene

Populasjon: Barn og ungdom mellom 10 og 17 år diagnostiert med bipolar lidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (individuell kognitiv atferdsterapi + medikamentell behandling)
Sammenligning: Medikamentell behandling alene
Basert på: Fristad 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer - tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,90 (rapportert som ikke statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Depresjonssymptomer - tidspunkt for oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,60 (rapportert som ikke statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Manisymptomer - tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,62 (rapportert som ikke statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Manisymptomer - tidspunkt for oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,00 (rapportert som ikke statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
1,2,3,4
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert