Kombinasjonsbehandling (individuell interpersonlig og sosial-rytme-terapi + medikamentell behandling) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom mellom 13 og 17 år diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (individuell interpersonlig og sosial-rytme-terapi + medikamentell behandling)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Fristad 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (12 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d -0,77 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Manisymptomer – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (12 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d -0,95 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Generelle psykiatriske symptomer – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (12 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d -1,50 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Global fungering – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (12 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,70 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
1,2,3,4
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert