Kombinasjonsbehandling (familieterapi ved økt risiko for bipolar lidelse hos barn og ungdom + medikamentell behandling) sammenliknet med annen kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon + medikamentell behandling) eller vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom mellom 9 og 17 år vurdert å ha økt risiko for bipolar lidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (familieterapi ved økt risiko for bipolar lidelse hos barn og ungdom + medikamentell behandling) sammenliknet med annen kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon + medikamentell behandling)
Sammenligning: Annen kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon + medikamentell behandling) eller vanlig oppfølging
Basert på: Fristad 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antall uker til bedring i humør generelt
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
21,25 uker
Effektestimater
13 uker; gjennomsnittlig forskjell 8,5 uker (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Antall uker til bedring i depresjonssymptomer
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
21,38 uker
Effektestimater
9,2 uker; gjennomsnittlig forskjell 12,18 uker (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Antall uker i remisjon
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
19,5 uker
Effektestimater
26,8 uker; gjennomsnittlig forskjell 7,3 uker (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Forløp av manisymptomer over 12 måneder – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,49 (rapportert som statistisk signifikant forbedring i favør av tiltaksgruppen), moderat effekt
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Bedring i depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (13 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d fra 0,63 til 1,77 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Bedring i manisymptomer – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (13 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d fra 0,51 til 1,15 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Global fungering – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (13 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,42 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert