Kombinasjonsbehandling (familiebasert dialektisk atferdsterapi + medikamentell behandling) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom mellom 14 og 18 år diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (familiebasert dialektisk atferdsterapi + medikamentell behandling)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Fristad 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvmordsatferd – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d fra 0,9 til 1,2 (rapportert som statistisk signifikant, p-verdi ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Emosjonsreguleringsvansker – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,3 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,7 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Selvskading (uten hensikt å ta livet sitt) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,8 (rapportert som ikke statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Manisymptomer – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,1 (rapportert som ikke statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Interpersonlig fungering – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d fra 0,2 til 0,4 (rapportert som ikke statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Antall foreskrevne medikamenter – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d -0,2 (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 5. Nedgradert -1 på grunn av at mål på usikkerhet ikke er oppgitt.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert