Aripiprazol 10 mg sammenliknet med aripiprazol 30 mg

Populasjon: Barn og unge, mellom 10 og 17 år, diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Aripiprazol 10 mg
Sammenligning: Aripiprazol 30 mg
Basert på: Diaz-Caneja 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Manisymptomer (YMRS) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (<210 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-14,9 endring over tid
Effektestimater
-14,1 endring over tid; gjennomsnittlig forskjell -0,8
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Tid til frafall fra behandling – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (<210 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
9,5 uker
Effektestimater
15,6 uker; gjennomsnittlig forskjell -6,1 uker
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert