Gammel versjon av Tilstandsgruppe: ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

DETTE ER EN GAMMEL VERSJON! NYESTE, OPPDATERTE VERSJON FINNER DU HER: 

https://tiltakshandboka.no/no/tilstander/tilstandsgruppe-adhd-og-andre-hyperkinetiske-forstyrrelser

 

Arkivert gammel versjon er lagret som en pdf: (legge pdf her)

Dahlgren, A., Hammerstrøm, K., Øgrim, G. & Bjørndal, A. (2018). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser hos barn og unge. Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. ISSN: 2703-8386. DOI: 10.21337/1002. Hentet xx.xx.xxxx fra https://tiltakshandboka.no/no/tilstander/tilstandsgruppe-adhd-og-andre-hyperkinetiske-forstyrrelser

26.02.2021  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send