Vitamin D i kombinasjonsbehandling med metylfenidat sammenliknet med placebo

Populasjon: Barn mellom 2 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Vitamin D
Sammenligning: Ingen tiltak eller placebo
Basert på: Gan, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer totalt Ved oppfølging etter (i gjennomsnitt) 8,7 uker
Studier (antall personer)
3 studier (221 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0,39 [95 % KI 0,12 til 0,65] til fordel for vitamin D
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uoppmerksomhet, Ved oppfølging etter (i gjennomsnitt) 8,7 uker.
Studier (antall personer)
3 studier (185 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0,67 [95 % KI 0,12 til 1,23] til fordel for vitamin D
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar mellom studiene
Utfall
Hyperaktivitet, Ved oppfølging etter (i gjennomsnitt) 9,5 uker.
Studier (antall personer)
4 studier (256 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0,6 [95 % KI 0,07 til 1,13] til fordel for vitamin D
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Opposisjonell atferd (målt på CPRS), Ved oppfølging etter (i gjennomsnitt) 10 uker.
Studier (antall personer)
2 studier (89 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjell var 9,76 [95 % KI -0,62 til 20,13] til fordel for vitamin D
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar mellom studiene 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Atferd, Ved oppfølging etter (i gjennomsnitt) 10 uker.
Studier (antall personer)
2 studier (125 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlige forskjell var 0,54 [95 % KI 0,18 til 0,9] til fordel for vitamin D
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Bivirkninger
Studier (antall personer)
Ikke rapportert
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Totale antall hendelser i kontrollgruppen: 38
Effektestimater
Odds ratio 1,53 [95% KI 0,86 til 2,72]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall