Venlafaksin sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 13 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Venlafaksin
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømte ADHD totale symptomer, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 2,48 (-2,51 til 7,47) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Lærerbedømte ADHD totale symptomer, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 2,26 (-1,98 til 6,50) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Manglende matlyst, 6 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7 tilfeller
Effektestimater
283 færre per 1000 (fra 1000 færre til 13 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie 3. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE
Utfall
Søvnvansker, 6 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
10 tilfeller
Effektestimater
451 færre per 1000 (fra 1000 færre til 36 færre)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie 3. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE