Tiltak for organisatoriske ferdigheter sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging (barn 5-17 år)

Populasjon: Barn 5-17 år med ADHD
Intervensjon: Organisatoriske ferdigheter
Sammenligning: Venteliste eller vanlig oppfølging
Basert på: Bikic 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømte organisatoriske ferdigheter - Oppfølgingstid < 6 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (697 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i foreldrebedømte organisatoriske ferdigheter viste en forbedring til fordel for tiltak for organisatoriske ferdigheter på 0,83 (Hedge’s g) (95 % KI 0,32 til 1,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -2: størstedelen av dokumentasjonen har svært høy risiko for systematiske feil 3. Nedgradert med -1 på grunn av uforklart høy heterogenitet
Utfall
Lærerbedømte organisatoriske ferdigheter - Oppfølgingstid < 6 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (445 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i lærerbedømte organisatoriske ferdigheter viste en forbedring til fordel for tiltak for organisatoriske ferdigheter på 0,54 (Hedge’s g) (95 % KI 0,17 til 0,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -2: størstedelen av dokumentasjonen har svært høy risiko for systematiske feil
Utfall
Foreldrebedømt oppmerksomhet - Oppfølgingstid < 6 måneder
Studier (antall personer)
10 studier (893 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i foreldrebedømt oppmerksomhet viste en forbedring til fordel for tiltak for organisatoriske ferdigheter på 0,56 (Hedge’s g) (95 % KI 0,38 til 0,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Lærerbedømt oppmerksomhet - Oppfølgingstid < 6 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (590 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i lærerbedømt oppmerksomhet viste en forbedring til fordel for tiltak for organisatoriske ferdigheter på 0,26 (Hedge’s g) (95 % KI 0,01 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Lærerbedømte akademiske prestasjoner - Oppfølgingstid < 6 måneder
Studier (antall personer)
7 studier (663 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i lærerbedømte akademiske prestasjoner viste en forbedring til fordel for tiltak for organisatoriske ferdigheter på 0,33 (Hedge’s g) (95 % KI 0,14 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Studentenes skolekarakterer - Oppfølgingstid < 6 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (322 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i studentenes skolekarakterer viste en forbedring til fordel for tiltak for organisatoriske ferdigheter på 0,29 (Hedge’s g) (95 % KI 0,07 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse