Tiltak for å bedre søvn gitt i tillegg til kombinert medikamentell behandling sammenliknet med kombinert medikamentell behandling

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Kombinert medikamentell behandling og tiltak for å bedre søvn
Sammenligning: Kombinert medikamentell behandling
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer totalt, lærervurdert, Oppfølgingstid 3 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,21 (95 % KI -0,46 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 3 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,39 (95 % KI -0,64 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95 % KI -0,43 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,41 (95 % KI -0,66 til -0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: hyperaktivitet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 3 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (95 % KI 0,53 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: hyperaktivitet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 3 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,27 (95 % KI -0,52 til -0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: hyperaktivitet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 6 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95 % KI -0,44 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: hyperaktivitet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,29 (95 % KI -0,54 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 3 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,11 (95 % KI -0,36 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 3 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,43 (95 % KI -0,68 til -0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,11 (95 % KI -0,36 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,46 (95 % KI -0,72 til -0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
Atferd/funksjon, lærervurdert, Oppfølgingstid 3 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,25 (95 % KI -0,5 til 0)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
Atferd/funksjon, lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,32 (95 % KI -0,57 til -0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie