Tilskudd av jern sammenliknet med vanlig inntak av jern

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 11 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Tilskudd av jern
Sammenligning: Vanlig inntak av jern
Basert på: Cortese 2012
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 30 uker
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Ingen statistisk reduksjon i ADHD-symptomer
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon, små studier med få deltakere. 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende rapportering av effektestimater . 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon, kun 1 studie.
Utfall
Psykiatriske symptomer (Comprehensive Psychopathological Rating Scale, CPRS)- tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 30 uker
Studier (antall personer)
2 studier (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Studie 1: statistisk signifikant reduksjon fra 17,6 (SD 4,5) til 12,7 (SD 5,4); t= 3,34, p<0,005 Studie 2: ingen statistisk signifikant reduksjon (p<0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon, små studier med få deltakere. 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende rapportering av effektestimater . 4. Nedgradert på grunn av studiedesign.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse