Tilskudd av flerumettede fettsyrer sammenliknet med placebo

Populasjon: Barn mellom 6 og 18 år med ADHD
Intervensjon: Flerumettede fettsyrer
Sammenligning: Placebo
Basert på: Sundhedssstyrelsen 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD kjernesymptomer foreldrebedømte, Ved slutten av behandlingen.
Studier (antall personer)
14 studier (1053 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var -0,22 [95 % KI -0,39 til 0,04] til fordel for flerumettede fettsyrer
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
ADHD kjernesymptomer, Lærerbedømte, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
8 studier (509 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var -0,02 [95 % KI -0,19 til 0,16] til fordel for flerumettede fettsyrer
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Atferdsproblemer foreldrebedømt, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
4 studier (433 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0 [95 % KI -0,2 til 0,19]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Atferdsproblemer lærervurdert, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
4 studier (295 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0,08 [95 % KI -0,49 til 0,34] til fordel for flerumettede fettsyrer
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,5,7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: få deltakere (<400) 5. Nedgradert -1 for høy heterogenitet 7. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Livskvalitet, Lengste oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (138 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0,01 [95 % KI -0,37 til 0,35] til fordel for flerumettede fettsyrer
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -2 for mangel på presisjon: en studie med få deltakere
Utfall
Diaré , Ved behandlingens slutt
Studier (antall personer)
2 studier (121 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
68 av 1000
Effektestimater
RR 0,73 Kontrollgruppen: 68 per 1000 Flerumettede fettsyrer: 50 per 1000 Forskjell: 18 færre per 1000 [95 % KI 56 færre til 141 flere] til fordel for flerumettede fettsyrer
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: få deltakere (<400) 7. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Plager i mage eller tarm, Lengste oppfølgingstid
Studier (antall personer)
4 studier (496 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
54 av 1000
Effektestimater
RR 0,69 Flerumettede fettsyrer: 3 per 1000 Forskjell: 17 færre per 1000 [95 % KI 37 færre til 28 flere] til fordel for flerumettede fettsyrer
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,6
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter, 6. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: Få hendelser
Utfall
Kvalme, Lengste oppfølgingstid
Studier (antall personer)
5 studier (542 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
29 av 1000
Effektestimater
RR 1,01 Kontrollgruppen: 29 per 1000 Flerumettede fettsyrer: 29 per 1000 Forskjell: 0 færre per 1000 [18 færre til 46 flere]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,6
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter, 6. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: Få hendelser