Sukker (sukrose) i kostholdet sammenliknet med aspartam

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Sukker (sukrose) i kostholdet
Sammenligning: Aspartam
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet og hyperaktivitet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (126 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig uoppmerksomhet og hyperaktivitet blant de som fikk sukker i kosten var 0,05 standardavvik høyere (95 % KI -0,3 til 0,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar overførbarhet, forskningen omfatter også barn uten ADHD 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og bredt konfidensintervall
Utfall
Aggresjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (54 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig aggresjon blant de som fikk sukker i kosten var 0,23 standardavvik høyere (95 % KI -0,3 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere
Utfall
Impulsivitet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig impulsivitet blant de som fikk sukker i kosten var -0,11 standardavvik høyere (95 % KI -0,57 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse