Stimulerende medikamenter/ noradrenalinreopptakshemmere gitt i tillegg til foreldre/ familietrening sammenliknet med foreldre/familietrening

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Stimulerende medikamenter/ noradrenalinreopptakshemmere og foreldre/familietrening
Sammenligning: Foreldre/familietrening
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale lærer og foreldrebedømte ADHD symptomer, Oppfølgingstid etter 14 måneder, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) -0,07 (-0,21 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet, Oppfølgingstid etter 14 måneder, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (253 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) -0,35 (-0,53 til -0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet, Oppfølgingstid etter 14 måneder, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) 0,61 (-(0,45 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Observatørbedømt hyperaktivitet, Oppfølgingstid etter 14 måneder, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (221 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) -0,08 (-0,14 til -0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid etter 14 måneder, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) -0,38 (-0,54 til -0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid etter 14 måneder, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) -0,35 (-0,54 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Observatørbedømte matteferdigheter, Oppfølgingstid etter 8 dager.
Studier (antall personer)
1 studie (78 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) -0,99 (-3,42 til 1,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Observatørbedømte matteferdigheter, Oppfølgingstid etter 8 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) 0,20 (-3,40 til 3,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Observatørbedømte leseferdigheter, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) -1,17 (-4,34 til 2,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Observatørbedømte leseferdigheter, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med WIAT skala 0-132.
Studier (antall personer)
1 studie (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
1 studie (270 deltakere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie
Utfall
Observatørbedømte leseferdigheter, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med WIAT skala 0-132.
Studier (antall personer)
1 studie (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) -0,60 (-4,02 til 2,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Kun en studie