Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen ferdighetstrening eller venteliste / kontroll (del 3)

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 17 år med ADHD
Intervensjon: Sosial ferdighetstrening
Sammenligning: Ingen ferdighetstrening eller venteliste / kontroll
Basert på: Storebø 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Lærerbedømte prestasjoner og karakterer i skolen - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (379 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,01 [95 % KI -0,22 til 0,2]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 5
Middels
Beskrivelse
5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Observatørbedømte prestasjoner og karakterer i skolen - Målt med wechsler individual achievement test
Studier (antall personer)
1 studie (260 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen var 1,5 [95 % KI -2,06 til 5,06]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere
Utfall
Lærerbedømte sosiale ferdigheter – ved enden av behandlingen - Målt med en trial sequential analyse
Studier (antall personer)
4 studier (185 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen var 1,80 [95 % KI -1,01 til 4,62]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
-