Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen ferdighetstrening eller venteliste/kontroll (del 1)

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 17 år med ADHD
Intervensjon: Sosial ferdighetstrening
Sammenligning: Ingen ferdighetstrening eller venteliste/kontroll
Basert på: Storebø 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Alle bedømmelser av sosiale ferdigheter slått sammen
Studier (antall personer)
19 studier (2649 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 0,29 [95 % KI 0,11 til 0,47]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,6
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: betydelig statistisk heterogenitet
Utfall
Lærerbedømte sosiale ferdigheter - Ved behandlingens slutt
Studier (antall personer)
11 studier (1271 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 0,11 [95 % KI 0,00 til 0,22]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Lærerbedømte sosiale ferdigheter - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 0,06 [95% KI -0,22 til 0,35]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Foreldrebedømte sosiale ferdigheter - Ved behandlingens slutt
Studier (antall personer)
15 studier (1609 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 0,19 [95 % KI 0,06 til 0,32]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Observatørbedømte sosiale ferdigheter - Ved behandlingens slutt
Studier (antall personer)
1 studie (29 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 2,88 [1,8 til 3,96]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4,5
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Deltakerbedømte sosiale ferdigheter - Ved behandlingens slutt
Studier (antall personer)
5 studier (344 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 0,28 [95 % KI -0,68 til 1,23]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Deltakerbedømte sosiale ferdigheter - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 1,6 [95 % KI 0,77 til 2,44]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Lærerbedømte sosiale ferdigheter - Alle relevante studier - Social skills rating system (SSRS) skala
Studier (antall personer)
11 studier (1271 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen var 1,22 [95 % KI 0,09 til 2,36]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Sosiale ferdigheter – Lærerrapportert - ved hjelp av Walker-McConnell scale of social Competence and School Adjustment
Studier (antall personer)
1 studie (46 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen var 1,06 [95 % KI -0,47 til 2,59]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere
Utfall
Foreldrebedømte sosiale ferdigheter- målt med Social Skills skala (UCI)
Studier (antall personer)
1 studie (18 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen var 9,70 [95 % KI 6,07 til 13,33]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere
Utfall
Deltakerbedømte sosiale ferdigheter - Målt med child rated test of Social Skill Knowledge
Studier (antall personer)
1 studie (18 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen var 4,2 [95 % KI 1,99 til 6,41]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere
Utfall
Sosial interaksjon – negativ oppførsel - Målt med Social interaction observation code: negative behaviour
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen var 0,20 [95 % KI -0,11 til 0,51]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt emosjonell kompetanse
Studier (antall personer)
3 studier (173 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,27 [95 % KI -0,59 til 0,05]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Foreldrebedømt emosjonell kompetanse - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 0,19 [95 % KI -0,34 til 0,72]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4,5
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Deltakerbedømt emosjonell kompetanse - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
2 studier (125 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,27 [95 % KI -0,62 til 0,09]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)