Risperidon sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn mellom 3 og 6 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Risperidon
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD totale symptomer – 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS, Total skår.
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 1,34 (-4,21 til 6,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere/ få hendelser
Utfall
ADHD symptomer -uoppmerksomhet – 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS, Inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,74 (-2,04 til 3,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere/ få hendelser
Utfall
ADHD symptomer - hyperaktivitet - 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS, Hyperactive subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,31 (-3,18 til 3,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere/ få hendelser
Utfall
Frafall fra behandlingen på grunn av uønskede effekter- 6 uker etter behandlingen.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3 tilfeller
Effektestimater
RR 0,6 (95% KI 0,11 til 3,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere/ få hendelser
Utfall
Søvn, 6 uker etter behandlingen.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 tilfeller
Effektestimater
42 flere per 1000 (fra 235 færre til 50 flere
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere/ få hendelser 3. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE
Utfall
Mindre matlyst, 6 uker etter behandlingen.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 tilfelle
Effektestimater
60 færre per 1000 (fra 190 færre til 80 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere/ få hendelser 3. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE