Risperidon gitt som tilleggsbehandling til metylfenidat sammenliknet med metylfenidat alene

Populasjon: Barn mellom 3 og 6 år diagnostisert med hyperaktivitet/impulsivitet eller kombinert subtype av ADHD
Intervensjon: Metylfenidat og risperidon
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD totale symptomer – 6 uker etter behandling, Målt med CPRS.
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -3,33 (-12,72 til 6,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
ADHD symptomer - uoppmerksomhet – 6 uker etter behandling, Målt med CPRS.
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,00 (-2,35 til 2,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
ADHD symptomer - hyperaktivitet - 6 uker etter behandling, Målt med CPRS.
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,38 (-1,95 til 2,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
CGI-I skår på 1 eller 2, 6 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
13 tilfeller
Effektestimater
RR 1,23 (95 % KI 0,82 til 1,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Frafall fra behandlingen på grunn av uønskede effekter- 6 uker etter behandlingen.
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 tilfeller
Effektestimater
OR 9,17 (95% KI 1,45 til 58,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Atferd, Målt med CPRS.
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -1,52 (-3,82 til 0,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere