PC-basert kognitiv trening sammenliknet med placebo eller annen oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: PC-basert kognitiv trening
Sammenligning: Placebo eller annen oppfølging
Basert på: Cortese 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på ADHD total- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
14 studier (398 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,37 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI 0,09 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uoppmerksomhet- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
11 studier (307 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,47 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI 0,14 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon
Utfall
Hyperaktivitet- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
9 studier (257 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,14 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI -0,07 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon
Utfall
Funksjon- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (antall deltakere er ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,35 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI 0,08 til 0,61)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon
Utfall
Arbeidsminne (visuell)- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (241 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,47 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI 0,23 til 0,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon, svært brede konfidensintervall
Utfall
Arbeidsminne (verbal)- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
8 studier (antall deltakere er ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,52 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI 0,24 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon, svært brede konfidensintervall
Utfall
Inhibisjon- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (188 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,07 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI -0,15 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon
Utfall
Oppmerksomhet- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
7 studier (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,14 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI -0,19 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon, få deltakere
Utfall
Leseferdigheter- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,09 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI -0,09 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon, få deltakere
Utfall
Matematikkferdigheter- tidspunkt for oppfølging mellom rett etter tiltaket og 12 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,01 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI -0,13 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon, få deltakere
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse