Oppmerksomhets-, hukommelses- og kognitiv trening gitt i tillegg til stimulerende medisiner sammenliknet med stimulerende medisiner

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år med ADHD diagnose
Intervensjon: Stimulerende medisiner og oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening
Sammenligning: Stimulerende medisiner
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale ADHD-symptomer, foreldrevurdert, Oppfølgingstid <3 måneder, Målt med Connors skala.
Studier (antall personer)
1 studie (48 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -8,67 (95 % KI -11,5 til -5,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av lav presisjon: en studie og få deltakere