Nevrofeedback gitt i tillegg til langtidsvirkende metylfenidat sammenliknet med metylfenidat del 2

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Stimulerende medisiner og nevrofeedback 
Sammenligning: Stimulerende medisiner
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, selvrapportert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95 % KI -1,62 til 0,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, selvrapportert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,90 (95 % KI -0,18 til 1,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, selvrapportert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,20 (95 % KI -1,58 til 1,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
Skoleprestasjoner, selvrapportert, Oppfølgingstid under 3 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (49 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,10 (95 % KI -2,84 til 0,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
Skoleprestasjoner, selvrapportert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,60 (95 % KI -0,83 til 2,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
Skoleprestasjoner, selvrapportert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -1,22 til 1,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie