Nevrofeedback sammenliknet med placebo eller vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Nevrofeedback
Sammenligning: Placebo eller vanlig oppfølging
Basert på: Cortese 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på ADHD total- tidspunkt for oppfølging mellom 2 og 12 måneder
Studier (antall personer)
13 studier (399 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,35 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI 0,11 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uoppmerksomhet- tidspunkt for oppfølging mellom 2 og 12 måneder
Studier (antall personer)
11 studier (337 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,36 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI 0,09 til 0,63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon
Utfall
Hyperaktivitet- tidspunkt for oppfølging mellom 2 og 12 måneder
Studier (antall personer)
10 studier (313 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,26 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI 0,08 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert på grunn av presisjon
Utfall
Nevropsykologisk testresultat- oppmerksomhet- tidspunkt for oppfølging mellom 2 og 12 måneder
Studier (antall personer)
8 studier (antall deltakere er ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,13 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI –0,09 til 0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert på grunn av presisjon
Utfall
Nevropsykologisk testresultat- inhibisjon- tidspunkt for oppfølging mellom 2 og 12 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (antall deltakere er ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,30 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI -0,10 til 0,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert på grunn av presisjon
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse