Musikk sammenliknet med stillhet

Populasjon: Barn og unge under 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Musikk
Sammenligning: Stillhet
Basert på: Maloy 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antall korrekte oppgaver- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 1: gjennomsnittlig 21 (SD 15,1) Studie 2: gjennomsnittlig 26,5 (SD 4,8)
Effektestimater
Studie 1: i gjennomsnitt 0,34 flere (mål på usikkerhet ikke rapportert) Studie 2: i gjennomsnitt 0,10 flere (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av design (kvasieksperimentell studie) 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet få antall deltakere
Utfall
Antall forsøk- tidspunkt for oppfølging er ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 1: gjennomsnittlig 28 (SD 16,9) Studie 2: gjennomsnittlig 32,3 (SD 4,0)
Effektestimater
Studie 1: gjennomsnitt -0,03 færre (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av design (kvasieksperimentell studie) 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet få antall deltakere
Utfall
Nøyaktighet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 1: gjennomsnittlig 0,79 (SD 0,22) Studie 2: gjennomsnittlig 81,8 (SD 9,7)
Effektestimater
Studie 1: gjennomsnitt 0,18 mer (mål på usikkerhet ikke rapportert) Studie 2: gjennomsnitt 0,19 mer (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av design (kvasieksperimentell studie) 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet få antall deltakere
Utfall
Fullført stillesittende arbeid- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (86 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 3: gjennomsnittlig 65,37 (SD 21,99)
Effektestimater
Studie 3: gjennomsnitt 0,14 mer (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet få antall deltakere 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet en studie
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse