Modafinil sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 15 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Modafinil
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD- totale foreldrebedømte symptomer 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -1,70 (-8,46 til 5,06) til fordel for modafinil
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
ADHD- totale lærerbedømte symptomer 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,80 (-4,23 til 5,83) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Vekttap - 6 uker etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7 tilfeller
Effektestimater
RR 2,33 (95% KI 0,67 til 8,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie