Metylfenidat sammenliknet med fysisk aktivitet

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Metylfenidat 
Sammenligning: Fysisk aktivitet
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 10 -12 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie  (73 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,45 enheter lavere (95 % KI 0,84 til –0,06
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet, oppfølgingstid 10-12 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (70 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,87 enheter lavere (95 % KI -1,3 til –0,44)   
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet oppfølgingstid 10-12 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie  (73 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,50 enheter lavere (95 % KI -0,86 til –0,14) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet oppfølgingstid 10-12 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3
Studier (antall personer)
1 studie (70 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,76 enheter lavere (95 % KI -1,12 til –0,4).
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie