Metylfenidat sammenliknet med bupropion

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Metylfenidat
Sammenligning: Bupropion
Basert på: Maneeton 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrerapporterte ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 16 uker
Studier (antall personer)
2 studier (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,41 enheter lavere (95 % KI -0,92 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere 2. En studie hadde uklar risiko for skjevheter, og en hadde liten risiko for skjevheter. Studien med lav risiko konkluderer med konservativt men allikevel i samsvar med en andre studien. Vi har derfor ikke nedgradert på grunn av risiko for skjevheter.
Utfall
Lærerrapporterte ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 16 uker
Studier (antall personer)
2 studier (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,10 enheter lavere (95 % KI -0,57 til 0,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere 2. En studie hadde uklar risiko for skjevheter, og en hadde liten risiko for skjevheter. Studien med lav risiko konkluderer med konservativt men allikevel i samsvar med en andre studien. Vi har derfor ikke nedgradert på grunn av risiko for skjevheter.
Utfall
Behandlingsrespons- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 16 uker
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
18 tilfeller
Effektestimater
RR 1,00 (95 % KI 0,76 til 1,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av kun en studie
Utfall
Frafall alle årsaker- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 16 uker
Studier (antall personer)
2 studier (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3 tilfeller
Effektestimater
RR 1,00 (95 % KI 0,23 til 4,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere 2. En studie hadde uklar risiko for skjevheter, og en hadde liten risiko for skjevheter. Studien med lav risiko konkluderer med konservativt men allikevel i samsvar med en andre studien. Vi har derfor ikke nedgradert på grunn av risiko for skjevheter.
Utfall
Frafall grunnet bivirkninger- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 16 uker
Studier (antall personer)
2 studier (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 tilfeller
Effektestimater
0 tilfeller
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere 2. En studie hadde uklar risiko for skjevheter, og en hadde liten risiko for skjevheter. Studien med lav risiko konkluderer med konservativt men allikevel i samsvar med en andre studien. Vi har derfor ikke nedgradert på grunn av risiko for skjevheter.