Metylfenidat sammenliknet med atomoksetin

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år med ADHD
Intervensjon: Metylfenidat
Sammenligning: Atomoksetin
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Vekttap, Oppfølgingstid ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
3 studier (369 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
54 per 1000
Effektestimater
RR 0,94 (95 % KI 0,47 til 1,87) 3 færre per 1000 (95 % KI 29 færre til 47 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser
Utfall
Endringer i appetitt, Oppfølgingstid ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
12 studier (3326 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
168 per 1000
Effektestimater
RR 1,04 (95 % KI 0,85 til 1,26) 7 flere per 1000 (95 % KI 25 færre til 44 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser
Utfall
Alvorlige bivirkninger, Oppfølgingstid ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
2 studier (1649 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3 per 1000
Effektestimater
RR 1,54 (95 % KI 0,15 til 16,11) 2 flere per 1000 (95 % KI 3 færre til 45 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3,4
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser 4. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Frafall på grunn av bivirkninger, Oppfølgingstid ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
13 studier (3099 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
67 per 1000
Effektestimater
RR 0,84 (95 % KI 0,63 til 1,12) 11 færre per 1000 (95 % KI 25 færre til 8 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser
Utfall
Søvnforstyrrelser, Oppfølgingstid ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
13 studier (3556 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
47 per 1000
Effektestimater
RR 2,24 (95 % KI 1,72 til 2,92) 58 flere per 1000 (95 % KI 34 flere til 90 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser
Utfall
Ikke-alvorlige bivirkninger, Oppfølgingstid ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke mulig å sammenstille dataene for å kunne beregne effektestimat
Utfall
Lærerbedømte ADHD-kjernesymptomer, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
4 studier (326 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95 % KI -0,41 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske feil
Utfall
Observatør, bedømte ADHD-kjernesymptomer, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
8 studier (2878 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,22 (95 % KI -0,39 til -0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 4. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Foreldre, bedømte ADHD-kjernesymptomer, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
7 studier (1257 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95 % KI -0,32 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser
Utfall
Livskvalitet, Ved enden av behandlingen, Målt med CHIP-CE skala 0-100.
Studier (antall personer)
1 studie (386 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,4 (95 % KI -0,06 til 4,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 5
Lav
Beskrivelse
5. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser og kun data fra en studie
Utfall
Lærerbedømte atferdsproblemer, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ingen studier omhandlet lærerbedømte atferdsproblemer ved enden av behandlingen
Utfall
Foreldrebedømte atferdsproblemer, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ingen studier omhandlet foreldrebedømte atferdsproblemer ved enden av behandlingen
Utfall
Angst, Ved enden av behandlingen.
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ingen studier omhandlet angst ved enden av behandlingen