Metylfenidat gitt som tilleggsbehandling til nevrofeedback sammenliknet med nevrofeedback del 2

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Stimulerende medisiner + nevrofeedback
Sammenligning: Nevrofeedback
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvrapportert uoppmerksomhet, Oppfølgingstid under 3 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,20 (95 % KI -1,42 til 1,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Selvrapportert uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med SRQ skala 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,30 (95 % KI 0,22 til 2,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Selvrapportert uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med SRQ skala 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,60 (95% KI -1,88 til 0,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Selvrapporterte akademiske ferdigheter, Oppfølgingstid under 3 måneder, Målt med SRQ skala 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (46 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,50 (95% KI -4,31 til -0,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Selvrapporterte akademiske ferdigheter, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med SRQ skala 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,20 (95 % KI -0,36 til 2,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Selvrapporterte akademiske ferdigheter, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med SRQ skala 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95% KI -1,18 til 1,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere