Metylfenidat gitt som tilleggsbehandling til nevrofeedback sammenliknet med nevrofeedback del 1

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Stimulerende medisiner + nevrofeedback
Sammenligning: Nevrofeedback
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,10 (95 % KI -3,03 til 5,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,10 (95 % KI -6,01 til 3,81)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95 % KI -5,87 til 6,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,20 (95 % KI -8,73 til 2,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,30 (95 % KI -2,21 til 2,81)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,90 (95 % KI -2,00 til 3,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,10 (95 % KI -6,03 til 1,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -3,24 til 3,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Selvrapportert hyperaktivitet, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med SRQ skala 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,20 (95% KI -0,36 til 2,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Selvrapportert hyperaktivitet, Oppfølgingstid 6 uker, Målt med SRQ skala 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95 % KI -1,18 til 1,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Selvrapportert hyperaktivitet, Oppfølgingstid under 3 måneder, Målt med SRQ skala 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95 % KI -2,00 til 1,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) 0,80 (-1,71 til 3,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,10 (95 % KI -4,79 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,20 (95 % KI -0,78 til 5,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,20 (95 % KI -6,17 til -0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie med få deltakere