Metylfenidat gitt som tilleggsbehandling til klonidin sammenliknet med klonidin

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Metylfenidat og klonidin
Sammenligning: Klonidin
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD – totale symptomer, Lærerbedømt, 16 uker etter behandling, Målt med Connors ASQ-T.
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -4,08 [95 % KI 7,65 til 0,51] til fordel for metylfenidat og klonidin.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Atferd, 16 uker etter behandling, Målt med CGAS.
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -0,90 [95 % KI -6,20 til 4,40] til fordel for klonidin.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Frafall på grunn av bivirkninger, 16 uker etter behandlingen.
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 tilfeller
Effektestimater
Peto odds ratio 7,41 [95 % KI 0,74 til 74,11]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie