Medikamentell behandling sammenliknet med foreldre/familietrening

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Medikamentell behandling
Sammenligning: Foreldre/familietrening
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale ADHD-symptomer foreldre og lærer bedømt Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP-skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (242 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,06 (95 % KI -0,21 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studie (239 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (95 % KI -0,47 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studie (250 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,33 (95 % KI -0,50 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studie (217 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,13 (95 % KI -0,19 til -0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (250 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (95 % KI -0,45 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (240 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,36 (95% KI -0,56 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – matte, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (78 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -4,14 (95 % KI -7,04 til -1,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – matte, Oppfølgingstid 14 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (258 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,60 (95 % KI -3,86 til 2,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – Lesing, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -5,45 (95% KI -9,36 til -1,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – Lesing, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med wiat skala 0-132.
Studier (antall personer)
1 studie (258 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,70 (95 % KI -1,84 til 5,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – Lesing, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med wiat skala 0-132.
Studier (antall personer)
1 studie (242 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,50 (95% KI -3,98 til 2,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie