Medikamentell behandling sammenliknet med foreldre/familietrening

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Medikamentell behandling
Sammenligning: Foreldre/familietrening
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale ADHD-symptomer foreldre og lærer bedømt Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP-skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (242 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,06 (-0,21 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studie (239 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,28(-0,47 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studie (250 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,33 (-0,50 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studie (217 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,13 (-0,19 til -0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (250 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,28 (-0,45 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (240 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,36 (-0,56 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – matte, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (78 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -4,14 (-7,04 til -1,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – matte, Oppfølgingstid 14 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (258 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,60 (-3,86 til 2,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – Lesing, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -5,45 (-9,36 til -1,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – Lesing, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med wiat skala 0-132.
Studier (antall personer)
1 studie (258 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 1,70 (-1,84 til 5,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Observatørbedømte Akademiske ferdigheter – Lesing, Oppfølgingstid 14 måneder etter behandling, Målt med wiat skala 0-132.
Studier (antall personer)
1 studie (242 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,50 (-3,98 til 2,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie