Massasjeterapi sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge med ADHD under 18 år men det er uklart hva aldersspennet i denne studien var
Intervensjon: Massasjeterapi
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: Chen 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antall personer med forbedring, Oppfølging er usikker
Studier (antall personer)
4 studier (535 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
655 av 1000
Effektestimater
911 av 1000 RR 1,39 (95 % KI 1,16 til 1,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av uforklart heterogenitet 4. Nedgradert -1 på grunn av indirektet: Studien er kinesisk og det er usikkert hvor sammenliknbar populasjonen er med barn i Norge
Utfall
Oppmerksomhet/ hyperaktivitet, Oppfølging er usikker
Studier (antall personer)
1 studie (153 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt var 0
Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon i Cohen’s d var 9,31 lavere (11,43 lavere til 7,19 lavere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av uforklart heterogenitet 3. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, få en liten studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirektet: Studien er kinesisk og det er usikkert hvor sammenliknbar populasjonen er med barn i Norge
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert