Massasjeterapi kombinert med sensorisk integrasjon sammenliknet med sensorisk integrasjon alene

Populasjon: Barn og unge med ADHD under 18 år men det er uklart hva aldersspennet i denne studien var
Intervensjon: Massasjeterapi kombinert med sensorisk integrasjonsterapi
Sammenligning: Sensorisk integrasjonsterapi alene
Basert på: Chen 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antall personer med forbedring, Oppfølging er usikker
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
595 av 1000
Effektestimater
975 av 1000 RR 1,64 (95 % KI 1,25 til 2,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, få en liten studie 3. Nedgradert -1 indirektet: Studien er kinesisk og det er usikkert hvor sammenliknbar populasjonen er med barn i Norge
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert