Lisdeksamfetamin sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med ADHD (alder ukjent)
Intervensjon: Lisdeksamfetamin
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD-symptomer (ADHD Rating Scale IV, ADHD-RS)- tidspunkt for oppfølging gjennomsnittlig 7 uker
Studier (antall personer)
1 studie (222 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -5,6 enheter høyere (95 % KI -5,9 til -5,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av design. 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Behandlingsrespons (Clinical Global Impression-Improvement)- tidspunkt for oppfølging gjennomsnittlig 7 uker
Studier (antall personer)
1 studie (222 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
613 per 1000
Effektestimater
772 per 1000 RR 1,26 (95 % KI 1,06 til 1,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av design. 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Uønskede effekter (bivirkninger alle)- tidspunkt for oppfølging gjennomsnittlig 7 uker
Studier (antall personer)
1 studier (222 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
649 per 1000
Effektestimater
720 per 1000 RR 1,11 (95 % KI 0,93 til 1,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av design. 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Puls- tidspunkt for oppfølging er gjennomsnittlig 9 uker
Studier (antall personer)
1 studier (221 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell i slag i minuttet 2,1 slag høyere (95 % KI -1,38 til 5,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av design. 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.