Lisdeksamfetamin sammenliknet med atomoksetin (Barn 5-18)

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Lisdeksamfetamin
Sammenligning: Atomoksetin
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Forskerbedømte totale ADHD-symptomer, Målt med ADHD-RS-IV skala 0-54, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (201 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -6,90 (95 % KI -10,32 til -3,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie
Utfall
Forskerbedømt hyperaktivitet eller impulsivitet, Målt med ADHD-RS-IV skala, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (201 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,63 (95 % KI -0,91 til -0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie
Utfall
Forskerbedømt uoppmerksomhet, Målt med ADHD-RS-IV skala, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (201 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,62 (95 % KI -0,91 til -0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie
Utfall
CGI forbedring av minst en kategori, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
84 tilfeller 866 per 1000
Effektestimater
Risk Ratio 1,09 (95 % KI 1 til 1,2) 78 flere per 1000 (95 % KI 0 flere til 173 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie
Utfall
Frafall fra behandling på grunn av bivirkninger, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
10 tilfeller 75 per 1000
Effektestimater
Risk Ratio 0,84 (95 % KI 0,34 til 2,05 12 færre per 1000 (95 % KI 49 færre til 78 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie
Utfall
Seriøs akutt bivirkning, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 tilfeller
Effektestimater
Risk difference 0 (- 0.01 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt funksjon og atferd WFIRS-P 0-3, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,08 (95 % KI -0,17 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie
Utfall
Totale antall deltakere med bivirkninger, Oppfølgingstid 6 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
7 flere per 1000 (fra 108 færre to 108 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie 4. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE
Utfall
Systolisk blodtrykk, Oppfølgingstid 6 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (267 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,1 (95 % KI -1,95 til 2,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE
Utfall
Diastolisk blodtrykk, Oppfølgingstid 6 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (267 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,2 (95 % KI -3,19 til 0,79
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE
Utfall
Vekttap, Oppfølgingstid 6 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (267 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
9 tilfeller 211 per 1000
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE
Utfall
Søvnløshet, Oppfølgingstid 6 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (267 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
15 tilfeller 113 per 1000
Effektestimater
53 flere per 1000 (fra 24 færre til 87 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert med -1: kun en studie 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Effektestimatet er snudd pga ulike sammenlikninger i NICE