Langtidsvirkende sammenliknet med korttidsvirkende metylfenidat del 2

Populasjon: Barn og unge under 18 år med diagnostisert ADHD
Intervensjon: Langtidsvirkende metylfenidat
Sammenligning: Korttidsvirkende metylfenidat
Basert på: Punja 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet, Andre generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (180 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,36 (95 % KI 0,06 til 0,65)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet, Totalt for alle medikamenttyper, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
3 studier (278 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,29 (95 % KI 0,05 til 0,52) ( i favør av kortidsvirkende)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet, Første generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,05 (95 % KI -0,59 til 0,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet, Andre generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (180 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,02 (95 % KI -0,32 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet, Totalt for alle medikamenttyper, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
2 studier (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95 % KI -0,28 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet/impulsivitet, Oros metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
2 studier (277 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -0,24 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet/impulsivitet, Totalt for alle medikamenttyper, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
2 studier (277 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -0,24 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet/impulsivitet, Første generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95 % KI -0,91 til 0,11) i favør av langtidsvirkende.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet/impulsivitet, OROS metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
2 studier (277 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (95 % KI -0,51 til -0,04) i favør av langtidsvirkende.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet/impulsivitet, Totalt for alle medikamenttyper, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
3 studier (337 studier)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95 % KI -0,51 til -0,08) i favør av langtidsvirkende.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko