Langtidsvirkende sammenliknet med korttidsvirkende metylfenidat del 1

Populasjon: Barn og unge under 18 år med diagnostisert ADHD
Intervensjon: Langtidsvirkende metylfenidat
Sammenligning: Korttidsvirkende metylfenidat
Basert på: Punja 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet og hyperaktivitet, Første generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,07 (95 % KI -0,56 til 0,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet og hyperaktivitet, Andre generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (240 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,06 (95 % KI -0,19 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet og hyperaktivitet, OROS metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
2 studier (353 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,06 (95 % KI -0,27 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet og hyperaktivitet, Totalt for alle medikamenttyper, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
4 studier (631 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95 % KI -0,16 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet og hyperaktivitet, Første generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95 % KI -0,69 til 0,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet og hyperaktivitet, Andre generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (240 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,42 (95 % KI 0,17 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet og hyperaktivitet, Totalt for alle medikamenttyper, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
5 studier (778 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,14 (95 % KI -0,50 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Første generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -0,51 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Andre generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (180 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,08 (95 % KI -0,21 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, OROS metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
2 studier (277 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,05 (95 % KI -0,23 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Totalt for alle medikamenttyper, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
4 studier (517 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,07 (95 % KI -0,11 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Andre generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
1 studie (180 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,04 (95 % KI -0,26 til 0,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 2. Nedgradert -1 pga presisjon: kun en studie med få antall deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, OROS metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
2 studier (277 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,23 (95 % KI -0,47 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Totalt for alle medikamenttyper, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
3 studier (457 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,12 (95 % KI -0,31 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet, Første generasjons metylfenidat, Oppfølgingstid ikke rapportert.
Studier (antall personer)
2 studier (98 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,16 (95 % KI -0,24 til 0,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga systematiske skjevheter: svært høy risiko 3. Nedgradert -1 pga presisjon: få antall deltakere