Langtidsvirkende metylfenidat sammenliknet med nevrofeedback del 2

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Langtidsvirkende metylfenidat 
Sammenligning: Nevrofeedback 
Basert på: NICE, 2018 
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvrapportert hyperaktivitet Under tre måneder etter behandling, Oppfølgingstid ved 6 måneder, Målt med SRQ, 1 -10.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig Selvrapporterte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  0,10 enheter høyere (95 % KI -1,18 til 1,38) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapportert hyperaktivitet Under tre måneder etter behandling, Oppfølgingstid ved 6 måneder, Målt med SRQ, 1 -10.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig Selvrapporterte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  0,10 enheter høyere (95 % KI -1,18 til 1,38) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet Oppfølgingstid tre måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0 -54.
Studier (antall personer)
1 studie  (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var 1,60 enheter høyere (95 % KI -0,91 til 4,11) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -1,80 enheter lavere (95 % KI -4,42 til 0,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet oppfølgingstid 10-12 uker etter behandling, Målt med Swan Skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var -0,50 enheter lavere (95 % KI -0,84 til –0,16) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet oppfølgingstid tre måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie  (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  2,30 enheter høyere (95 % KI  -0,55 til 5,15) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet oppfølgingstid seks måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -1,70 enheter lavere (95 % KI -4,53 til 1,13) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet oppfølgingstid 10-12 uker etter behandling, Målt med Swan skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var -0,73 enheter lavere (95 % KI -1,09 til -0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapportert uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, målt med SRQ, 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig selvrapporterte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  0,20 enheter høyere (95 % KI  -1,02 til 1,42) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapportert uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, målt med SRQ, 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig selvrapporterte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  0,40 (95 % KI-0,68 til 1,48) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapportert uoppmerksomhet, Oppfølgingstid under tre måneder etter behandling, målt med SRQ, 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig selvrapporterte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,40 enheter lavere (95 % KI -1,75 til 0,95) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapporterte akademiske prestasjoner, Oppfølgingstid under tre måneder etter behandling, målt med SRQ, 1-10.
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig selvrapporterte akademiske prestasjoner i gruppen som fikk stimulerende medisiner var -1,40 enheter lavere (95 % KI -3,22 til 0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapporterte akademiske prestasjoner, Oppfølgingstid tre måneder etter behandling, målt med SRQ, 1-10).
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig akademiske prestasjoner i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  0,60 enheter høyere (95 % KI -0,90 til 2,10) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapporterte akademiske prestasjoner, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, målt med SRQ, 1 -10.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig selvrapporterte akademiske prestasjoner i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  0,10 høyere (95 % KI -1,18 til 1,38) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere